Søg Kultur i Nærheden

Puljen støtter udviklingen af lokale fællesskaber gennem kunst og kultur i de nordjyske landdistrikter og mindre bysamfund. Med puljen opfordres der til et samspil mellem en lokal forening eller organisation, borgerne og kunstnerne.

Nordisk Dans hos Folk for Aalborg, foto: Rebecca Krogh

Nordisk Dans hos Folk for Aalborg, foto: Rebecca Krogh

Hvem kan søge puljen?

Puljen henvender sig primært til foreninger og mindre organisationer.

Hvad er de økonomiske rammer?

Der stilles ingen krav til projektets samlede budget eller projektperiode. Det vurderes som positivt, hvis ansøgte projekter har en medfinansiering. Der kan søges støtte på op til 25.000 kr. 

Bemærk, hvis regnskabet for et støttet projekt viser et overskud, skal beløbet betales tilbage til Region Nordjylland (op til støttebeløbets størrelse).

Ansøgningsfrister

 • Mandag d. 12. feb. 2024 (svar ca. 11. april)
 • Onsdag d. 28. aug. 2024 (svar ca. 10. okt.)

Hvad kan man søge støtte til?

Man kan søge støtte til kunstneriske og kulturelle aktiviteter og projekter, der …
 • understøtter det lokale engagement og kulturelle aktiviteter i kulturhuse, forsamlingshuse, byrum eller lignende.
 • udvider borgernes adgang til kulturtilbud og muligheder for at opleve og engagere sig i lokalsamfundet.
 • bidrager til sammenhængskraft og fællesskab, hvor man bor.
 • involverer professionelt udøvende kunstnere inden for alle genrer (scenekunst, musik, billedkunst, litteratur m.v.).

Du kan ikke søge til ...

 • Projekter der gennemføres, inden der træffes beslutning om støtte fra puljen
 • Projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed; herunder private arrangementer, anlæg eller udgivelser af f.eks. bøger og musik
 • Sportsarrangementer eller studierejser
 • Projekter af politisk eller forkyndende karakter
 • Tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed.

Krav til ansøgningerne

 • Projektet skal være forankret i et landdistrikt eller mindre bysamfund i Nordjylland.
 • Der skal være et samarbejde mellem den lokale organisation og de(n) tilknyttede kunstner(e). Kunstnerne skal honoreres for deres arbejde.
 • Projekterne kan have en projektperiode på op til et år fra bevillingstidspunktet.

Se flere detaljer i støttevilkårene for puljen.

Vurderingskriterier

I vurderingen af dit projekt lægger vi vægt på …

 • at de involverede kunstnere er bosat i Nordjylland eller har en stærk tilknytning til regionen
 • at projektet aktivt involverer borgerne og skaber lokalt engagement
 • at projektet har nyhedsværdi og bidrager til udvikling i forhold til tidligere støttede projekter og eksisterende aktiviteter i lokalområdet
 • at projektet kan realiseres inden for de beskrevne rammer (tid, økonomi, organisation m.v.).

Region Nordjylland kan desværre ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger, men må prioritere i det samlede felt af ansøgninger ud fra principper om en bred genremæssig og geografisk spredning. Formålet hermed er at sikre, at de støttede projekter samlet set kommer hele Nordjylland til gavn. 

Desuden tages det i betragtning, om ansøgere tidligere har modtaget støtte. I disse tilfælde lægges der vægt på, at der er tale om nye aktiviteter eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter.

Hvordan bliver ansøgningen behandlet?

Ansøgningen vurderes på baggrund af det materiale, der er indsendt ved fristens udløb. Hvis det i forbindelse med sagsbehandlingen viser sig at være nødvendigt, kan administrationen i enkelte tilfælde stille opklarende spørgsmål til ansøgningen om faktuelle forhold. På grund af afleveringsfristen til politisk behandling kan administrationen ikke tage højde for eftersendt materiale.

Ansøgningsskema

Region Nordjylland har indført et nyt system til administration af puljer. Systemet samler alle processer på ét sted. Som ansøger skal man bruge det til at formulere sin ansøgning, til at sende den ind, til løbende dialog med sagsbehandleren og til afrapportering af projektet, når det er afsluttet. Alt er digitalt og ligger kun ét sted.

Kontakt

Anne Marie Heide Hviid: tlf. 25 45 80 90, amhh@rn.dk.