Afrapportering af Kulturpuljeprojekter

Alle projekter forpligter sig til at dele deres erfaringer og formidle projektets resultater, både løbende og efter projektets afslutning, til Region Nordjylland og andre relevante målgrupper.

Hvis du har fået støtte fra en af Region Nordjyllands kulturpuljer, skal du senest to mdr. efter projektets afslutning indsende en afrapportering til Region Nordjylland. Projektets bevillingsdato og slutdato fremgår af din bevillingsskrivelse.

Afrapportering

  • Projekter, der har fået støtte til og med juni 2021, skal indsende afrapportering pr. e-mail 
    Hvis du har fået støtte i perioden frem til juni 2021, ligger din ansøgning IKKE i det nye ansøgningssystem. Tag kontakt til Region Nordjyllands administration for at aftale nærmere ang. afrapportering.

  • Projekter, der har fået støtte efter juni 2021, skal afrapportere gennem ansøgningssystemet
    Kontakt kulturteamet, hvis afrapporteringsskemaet ikke er aktiveret på din ansøgning. 
    Gå til ansøgningssystemet: rn-kultur.grant.nu/profile

Støttevilkår

Regnskab

Når afrapporteringen af projektet er godkendt, udbetales sidste rate på 10% af støttebeløbet, hvis støtten er udbetalt i rater.

Hvis afrapportering og regnskab ikke indsendes, eller ikke kan godkendes af administrationen, forbeholder Region Nordjylland sig retten til at kræve hele eller dele af støttebeløbet tilbage.