Kulturkanten - Nordjyllands regionale kulturaftale

Kulturkanten 2021-2024 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet om udvikling af det nordjyske kulturliv.

Logo for Kulturkanten

Visionen

Væk lysten og skab fællesskaber

Med kultur vil vi styrke fællesskaber, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lysten til at skabe forandringer, der kan mærkes. Vi vil skabe samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst og kultur både udfolder sig til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, kulturinstitutioner og aktører, og som giver værdiskabende input i andre forvaltningsområder uanset, om det er sundhed, integration, skole, omsorg eller erhvervsudvikling.

Nordjylland har i 2021 indgået en ny firårig aftale med Kulturministeriet om regionale indsatser for kultur.

Indsatsområder i 2021-2024

Visionen søges opfyldt gennem tre indsatsområder:
  • Lære at være
    Formålet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv.

  • Sund med kultur
    Formålet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere.

  • Nordjyske fortællinger
    Formålet er at sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker, samt fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab.

Under hvert indsatsområde er der enten særlige initiativer eller tværgående puljer, hvor kulturaktører kan søge midler til kulturprojekter i Nordjylland. 

Læs mere om Kulturkanten og om kulturaftalens puljer på www.kulturkanten.dk