Fælles Forretningsudvalg

Fælles Forretningsudvalg er et fælles ledelsesforum under Sundhedsaftalen, som regionen, kommuner og PLO kan benytte til afklaring og indledende drøftelse af emner og problemstillinger om samarbejdet på sundhedsområdet, eller til indledende drøftelse af, hvordan nye tiltag kan håndteres.

Kontakt