Organisering

For at kunne nå i mål med Sundhedsaftalens mange indsatser, der skal udvikles, implementeres, forankres og følges op på, er der vedtaget en politisk og en administrativ organisering.

Kontakt