Mobilitetsstrategi

God mobilitet er afgørende for udviklingen i Nordjylland. Derfor har kommunerne og Regionen sammen udarbejdet en masterplan, hvor visionen er at sikre en bæredygtig mobilitet frem mod 2040.

Målene er at forbedre fremkommeligheden og styrke opkoblingen til resten af Danmark og Europa, styrke mobiliteten lokalt og udvekslingen mellem land og by samt forbedre trafiksikkerheden og sundheden, og mindske belastningen af miljø og klima.

Masterplan med strategi og handlingsplan

Kontaktudvalget i Nordjylland godkendte den 6. marts 2020 det forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”, som en administrativ mobilitetsgruppe havde fremsat. Masterplanen omfatter både en strategi- og en handlingsdel.