International handlingsplan

Den internationale handlingsplan udstikker rammerne for Region Nordjyllands internationale satsning, og skal være med til at skabe merværdi til eksisterende regionale indsatser.

Region Nordjyllands internationale indsats handler både om at hente viden og ressourcer til Nordjylland og om at profilere landsdelen internationalt og præge den europæiske dagsorden. Denne indsats kræver at regionen deltager i en række internationale samarbejder, der spænder over medlemskaber af fora og netværk for politikere, klinikere og administratorer samt deltagelse i internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

Regionale opgaver i et internationalt perspektiv

Region Nordjyllands internationale engagement tager udgangspunkt i de opgaver vi som region skal løse i forhold til sundhedsområdet, regional udvikling og specialsektoren. Mål og indsatsområder for det internationale arbejde er nærmere beskrevet i regionens koncerndækkende internationale handlingsplan.

Det internationale arbejde skal således medvirke til at skabe vækst og udvikling i den nordjyske region og understøtte arbejdet med at gøre Nordjylland til et godt sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed. Her spiller erfaringsudveksling, videndeling og løsning af fælles udfordringer i samspil med andre europæiske regioner en vigtig rolle.

Det er også vigtigt at se regionens opgaveløsning i et internationalt perspektiv i lyset af den tiltagende globalisering, hvor flere og flere problemstillinger bliver grænseoverskridende, og hvor flere og flere beslutninger som følge heraf får en europæisk eller international dimension. Regionens input og indflydelse på europæisk og internationalt plan finder blandt andet sted via de internationale politiske samarbejder, som de regionale politikere deltager i.