HAePPI

HAePPI er en forkortelse for Fostering the innovation in the European habitat and e-health sectors through the Public Procurement of Innovative solutions to improve the European SMEs competitiveness. Det er et EU-finansieret ERASMUS+ projekt, som skal give små og mellemstore europæiske virksomheder (SMV’er), inden for hospitalsinventar og e-health sektorerne, redskaber til at deltage kvalificeret i offentlige udbud af innovative løsninger (PPI) til hospitaler og derved øge deres mulighed for at vise deres produkters berettigelse og levedygtighed, samt fremme deres innovationsevne og konkurrenceevne.

Formål

• At afdække den viden, som SMV’er efterspørger for at kunne deltage i offentlige udbud af innovative løsninger (PPI)
• At udvikle et fælles træningsprogram om PPI indenfor hospitalsinventar og e-health
• At udrulle en e-læringsplatform og stille den til rådighed for de europæiske SMV’er indenfor hospitalsinventar og e-health sektoren
• At fremme innovationsprocesserne i europæiske SMV’er.

Projektperioden er på 30 måneder fra 1. december 2019 til 31. maj 2022, og projektet er opdelt i 4 faser.

Fase 1: Her indsamles viden fra aktører i branchen, om aktuelle erfaringer og best-practice på området, samt om SMV’ernes mangel på og behov for viden. Hermed afdækkes den viden, som SMV’ efterspørger for at kunne deltage i PPI-udbud.

Fase 2: Her udvikles et fælles emnekatalog, og på basis af dette fastlægges læringsmål, som grundlag for udarbejdelse af et træningsprogram om offentligt indkøb af innovation (PPI) indenfor hospitalsinventar og e-health.

Fase 3: Her vil udviklingen af træningsprogrammet finde sted.

Fase 4: Her udvikles e-læringsplatformen, og der foretages test og evaluering.

Partnere

• Region Nordjylland (Danmark)
• AMUEBLA (Spanien)
• iVita (Litauen)
• Styrian Technology Part – STP (Slovenien)
• University of Lodz (Polen)
• University of Zaragoza (Spanien)

Projektet har modtaget EU-støtte via ERASMUS+ programmet.

Læs mere om HAePPI