Future Ecom

Det er estimeret, at B2B e-handel er dobbelt så stor som B2C e-handel i 2020 målt i salg, hvilket viser, at der er et stort uforløst vækstpotentiale for små og mellemstore virksomheder (SMV´ere). Der er en risiko for at blive overhalet af andre frontløbere, da de fleste SMV´ere endnu ikke har taget de første skridt i denne retning. Projektet Future Ecom har fokus på at øge B2B e-handel gennem viden om digitalisering.

Hvis virksomhederne skal få succes med B2B e-handel og herigennem øge deres omsætning, kræver det en stor turn around i forhold til virksomhedernes interne processer. Digitalisering og automatisering af de interne processer i SMV´erne er afgørende for at kunne konkurrere og vækste på et globalt marked, hvor e-handel bliver mere og mere udbredt.

At skabe et Digitalt Single Marked (DSM) er en af Kommissionens top 10 prioriteter. Det overordnede formål er at nedbryde barrierer og flytte fokus hen på online muligheder i Europa med henblik på at skabe et grænseløst marked med harmoniseret lovgivning og regler til gavn for virksomheder i hele Europa. Dette er besluttet af det Europæiske Fællesskab den 6. maj 2015 i DSM strategien, der sigter imod at fjerne forskelle mellem online og offline verdenen og nedbryde barrierer for online aktivitet på tværs af grænser og hermed fremme B2B e-handel.

Formål med Future Ecom

Digitalisering, nye teknologier og smart produktion rummer store muligheder for at øge udbredelsen af B2B e-handel i Europa. I vores europæiske projekt Future Ecom er formålet at blive klogere på, hvilke muligheder og barrierer, der er digitalt og teknologisk for, at vores nordjyske virksomheder i højere grad kan udnytte de muligheder, der ligger i B2B e-handel. Spørgsmålet er, hvorfor B2B e-handel endnu ikke er så udbredt - er der barrierer digitalt, teknologisk eller kompetencemæssigt, og hvordan kan der arbejdes med at nedbryde barrierer og understøtte muligheder, der bidrager til at udbrede B2B e-handel i Nordjylland?

I Region Nordjylland vil vi gerne være med til at blive klogere på disse spørgsmål og hente ny viden ind omkring disse spørgsmål fra hele Europa. Derfor er vi partnere i det 4-årige Interreg Europe projekt ”Future Ecom”, hvor vi indsamler viden om disse spørgsmål med henblik på at få denne viden sat i spil i samarbejde med Erhvervshus Nordjylland og lokale aktører og samarbejdspartnere i Region Nordjylland. Dette gøres med henblik på at nedbryde barrierer for B2B handel i Europa herunder i Region Nordjylland.

Der hentes viden ind fra erhvervsfremmeorganisationer, politiske organisationer samt universiteter i Tyskland, England, Finland, Italien, Litauen, Grækenland, Portugal og Danmark, og de stiller deres bedste viden og cases til rådighed for deltagerne i projektet.

Future Ecom retter sig imod politiske beslutningstagere og erhvervsfremmeaktører i hele EU, der har behov for at få en dybere forståelse af nøglebarrierer for at SMV´ere undersøger og drager fordel af en global internet drevet markedsplads generelt og samtidigt fremmer digitalisering og automatisering i virksomhederne. Dette sker ved, at partnerne i projektet udveksler erfaringer og ”Good practices” fra hele Europa. 

Partnere

  • Coventry University Enterprises Ltd (UK)
  • Business- and Innovation-Center Lippe-Detmold GILDE (DE)
  • North Denmark Region (DK)
  • Chamber of Magnesia (EL)
  • Cursor Oy, Kotka-Hamina Regional Deveopment Company (FI)
  • The Regional Council of Kymenlaakso (FI)
  • ERVET – Emilia-Romagna development agency (IT)
  • Lithuanian Innovation Centre (LT)
  • NERSANT – Business Association of Santarem Region (PT)

Læs mere om Future Ecom