CESME

Circular economy in small and medium sized enterprises (CESME) er et Interreg Europe projekt som har til formål at hjælpe SMV’er med at omstille deres produkter og processer inden for rammerne af cirkulær økonomi. Dette gøres ved at inddrage en række aktører, der har ekspertviden og erfaring på området, med henblik på at udvikle en model, der dels kan påvise, hvor den enkelte virksomhed kan omstille sin værdiælde i retning af cirkulær økonomi, og dels vise hvilke sociale og økonomiske gevinster dette vil kaste af sig for den enkelte virksomhed.

Formål

Konkret skal der udvikles en drejebog, der skal understøtte SMV’erne på følgende tre områder:
 • Identifikation af muligheder for grøn omstilling og evt. gennemføre omstillingsprojekter på egen hånd
 • Forbedring af SMV’ernes indsigt i grøn omstilling
 • Udvikling af en return on investment model, der estimerer virksomhedens økonomiske gevinst ved grøn omstilling.
Projektet er opdelt i to faser. Fase 1 vil vare 2 år, som skal anvendes på identifikation, analyse og udveksling af viden og erfaring på området. Outputtet vil være en udvikling af guide/koncept for SMV’er, der anviser værktøjer og fremgangsmåder for omstilling til cirkulær økonomi.

Fase 2 vil også vare 2 år, som anvendes til implementering/pilottest af konceptet hos den enkelte region. Outputtet vil være en return on investment analyse af virksomhedernes omstilling til cirkulær økonomi.

Projektperioden er på 4 år fra den 1. april 2016 til den 31. marts 2020.

Partnere

 • Væksthus Nordjylland
 • Region Nordjylland
 • Metropolitan City of Bologna
 • ERVET – Emilia-Romagna development agency
 • Regional Council of South Ostrobothnia
 • JPYP Business Service
 • Bulgarian Association of Municipal Environmental Experts – BAMEE
 • Welsh Government
 • Development Agency of Estern Thessaloniki’s Local Authorities
 • Region of Central Macedoina
Læs mere om CESME