Løn og personale

Løn og Personale har fokus på professionelt samarbejde, videndeling, optimering af arbejdsgange og udvikling af digitale løsninger.

Korrekt løn til tiden

Vi sikrer afvikling af vores månedlige lønkørsler med udbetaling af løn til alle regionens ca. 15.000 medarbejdere.

Ansættelser

Vi hjælper med lønforhandlingen og udarbejder ansættelsesbreve til alle nyansatte i Regionen.

Sparringspartner

Vi arbejder tæt sammen med regionens ledere, vagtplanlæggere og tillidsfolk og sikrer at de alle får kvalificeret support.

Løn- og Personaleadministrative systemer

Vi supporterer regionens brugere af Optima, Min tid og øvrige SD-produkter.

Bogholderi

Vi sikrer afregninger, afstemning af konti og andre regnskabsopgaver vedr. løn.

Refusion

Vi sikrer hjemtagning af alle typer refusion som eksempelvis sygedagpengerefusion og barsels dagpenge.

Vi fortolker, rådgiver og håndterer

 • Implementering og fortolkning af nye overenskomster, arbejdstidsaftaler og forhåndsaftaler.
 • Håndtering af feriepenge og regler på området
 • Rådgivning om barselsloven
 • Rådgivning om overenskomster, arbejdstidsaftaler og forhåndsaftaler.

Hvilket lønteam skal jeg kontakte:

Lønteam 1

 • DPV
 • Byggeri og Ejendomme
 • De Regionale Vaccinationscentre.
 • Regionshospital Nordjylland afdelinger for følgende områder:
  Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel.
 • Aalborg UH afdelinger for følgende områder:
  Gynækologi, Graviditet og Fødsel. Arvelige sygdomme.
  Blodsygdomme. Hud- og Kønssygdomme.
  Led-, Ryg- og Bindevævssygdomme. Kræftbehandling.
  Mave- og Tarmsygdomme. Anæstesi- og Intensiv.
  Arbejds- og miljømedicin. Billeddiagnostik.
  Børne- og Unge. Forskning, Uddannelse og Innovation.
  Hjerte- og Lungekirurgi. Hjertemedicin.
  Hospitalsledelse og Administration.
  Infektionsmedicin. Karkirurgi. Klinisk biokemi.
  Klinisk Farmakologi. Klinisk fysiologi og Nuklearmedicin.
  Klinisk immunologi. Klinisk Mikrobiologi. Lungemedicin.
  Mave- og Tarmkirurgi. Molekylær Diagnostik.
  Nyre- og urinvejskirurgi. Nyremedicin.
  Patologi. Sexologisk Center. Socialmedicin.
  Tværfagligt Smertecenter.

Lønteam 2

 • Steno Diabetes Center
 • Regionshospital Nordjylland afdelinger for følgende områder.
  Alle områder undtaget Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel.
 • Aalborg UH afdelinger for følgende områder:
  Diabetes og Hormonsygdomme. Akut- og Traumecenter.
  Brystkirurgi. Centraljournalarkiv. Fysio- og ergoterapi.
  Kæbekirurgi. Logistik. Medicinsk. Måltider og Ernæring.
  Neurokirurgi. Neurologi. Ortopædkirurgi.
  Patienthotellet. Service og Rengøring. Sterilcentral.
  Teknisk Afdeling. Vikarservice. Ældremedicin. Øjenafdeling.
  Øre-, Næse- og Halskirurgi.

Lønteam 3

 • Specialsektoren
 • Psykiatrien
 • Sygehusapoteket
 • Regionshuset
 • IT-huset, Nordjysk Mad
 • Regionsklinikker/lægeklinikker
 • Praksis-læger.

Kontakt dit lønteam