Kontoret for Patientbefordring

Kontoret for Patientbefordring er et myndighedskontor, der træffer afgørelser på baggrund af "Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven", og Region Nordjyllands fastsatte serviceniveau for patientbefordring i forhold til Region Nordjyllands patienters befordring til og fra hospitalsbehandling.

Kerneopgave 

Vores kerneopgave er:

  • Visitering af patientbefordring på baggrund af en individuel vurdering af patientens behov
  • Sagsbehandling af ansøgninger om befordringsgodtgørelse til patienter
  • Sagsbehandling af ansøgninger om udvidet serviceniveau
  • Vejledning af patienter, pårørende, personale på hospitalerne, patientforeninger mv. vedrørende patientbefordringsområdet
  • Sagsbehandling af patientklager på patientbefordringsområdet.

Læs reglerne på patientbefordringsområdet

 

Personale

I Kontoret for Patientbefordring er der ansat 1 vicekontorchef og 15 medarbejdere.

 

Kontakt 

Kontoret for Patientbefordring kan kontaktes på:

97 64 80 30

Mandag-fredag kl. 8.00-12.00