Praksisafregning

Praksisafregning arbejder med administration, afregning og controlling af det primære sundhedsområdet i Region Nordjylland. 

Det indebærer administration og afregning af overenskomstområder, hvor borgeren kan modtage undersøgelse og behandling med helt eller delvist offentligt tilskud. Området omfatter således alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og tandplejere, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer.

Derudover administrerer og afregner Sundhedsafregning ordningen med tilskudsberettiget medicin, som borgeren køber på apoteket, samt lægevagten, tandpinevagten og fremmedsprogstolkning hos alment praktiserende læger og speciallæger.

Henvendelser til Praksisafregningen på telefon 97 64 86 30 eller mail: praksis@rn.dk