Forretningsunderstøttelse

Forretningsunderstøttelse referer til centerchef Jesper Kløvborg Laustsen. 
Forretningsunderstøttelse er den interne udviklingsenhed i Center for Administration. Her varetages de mere specialiserede udviklingsopgaver på tværs af Administrationen. Opgaverne er centreret omkring kortlægning af processer samt at finde, udvikle og implementerer digitale løsninger. Stabsenheden har til formål at udvikle arbejdet i CfA.

Stabsenheden fungerer også som centrets udviklingsenhed på tværs af hele Regionen og løfter ofte opgaver sammen med samarbejdspartnere på tværs af Region Nordjylland. Emner handler om digitalisering i form af alt fra automatisering til digitale blanketter og er i høj grad datadrevet. Regionens administrative automatiseringsindsats er ligeledes forankret i stabsenheden.

Stabsenheden varetager også sekretariatsopgaver for centerledelsen, lederteamet, LMU og det Koordinerende netværk for økonomi og drift, GDPR-ambassadørfunktion, tovholderfunktion og behandling af aktindsigtsanmodninger, tværgående koordineringsopgaver, projektledelse og processer for hele regionen, funktion som elevansvarlig, personalegoder og fortjenstmedalje.