Økonomi

På disse sider finder du information om Region Nordjyllands budgetlægning, økonomiopfølgning og regnskabsaflæggelse.