Operationelt Indkøb

Region Nordjylland køber fælles ind og alle indkøb foregår via Operationelt Indkøb gennem vores indkøbssystem ILS, som anvendes bredt af både regionens virksomheder, institutioner, hjemmepatienter og praktiserende læger.  

Operationelt Indkøb organiserer og koordinerer dette og har dermed en helt central rolle i, at sikre et optimalt flow i denne proces.

Operationelt Indkøb løser en række daglige driftsopgaver og varetager udgifter relateret til patienter i eget hjem.

Operationelt Indkøb har ansvar for implementering og synliggørelse af Region Nordjyllands indkøbsaftaler og vi leverer data og foranalyser til brug ved udbud, som varetages af Strategisk Indkøb.

Operationelt Indkøb sørger for at få de rette varer hjem til det rette tidspunkt. I den forbindelse håndteres ordreafgivelse samt vejledning i forbindelse med bestillinger. Vores Indkøbssystem ILS indeholder et elektronisk varekatalog med mere end 70.000 specifikke varer, som løbende vedligeholdes og danner grundlag for at fastholde vores brugere på Region Nordjyllands indkøbsaftaler.

Operationelt Indkøb udfører fakturabehandling, herunder kvalitetssikring – som sikrer at vores brugere får varer og tjenesteydelser til rette pris i henhold til Region Nordjyllands indkøbsaftaler.  Desuden serviceres vores brugere med disponeringsoversigter og forbrugsanalyser efter behov.

Operationelt Indkøb arbejder dagligt med at understøtte hele indkøbsprocessen elektronisk via NemHandel, som sikrer alt fra udveksling af ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer og kreditnotaer til kontoudtog og rykkere. Dette betyder, at Regionen Nordjyllands kommunikation med leverandører bliver lettere og mere effektiv og samtidig minimeres manuelle processer.