Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen danner rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland for en fireårig periode. 

Den fælles politiske vision er at "Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen". 

Sundhedsaftalen 2024-2027 er gældende fra 1. januar 2024 og kan læses nedenfor.

Kontakt