Northern Connections

Northern Connections er et Interreg Nordsøen projekt, der fokuserer på samarbejde mellem erhvervsklynger inden for vedvarende energi og skal medvirke til at forbedre mulighederne for videnopbygning og innovation mellem klynger og at styrke den politiske opbakning til arbejdet i klyngerne. Projektet udspringer af samarbejdet i ”Jyllandskorridoren” og de danske og nordtyske partnere er suppleret med energiklyngepartnere fra Sverige, Norge, Holland, Belgien og Skotland.

Formål

 • Styrke samarbejde mellem aktørerne i projektet og få flere virksomheder til at deltage i internationale, innovative partnerskaber.
 • Kortlægge de innovative redskaber, som de forskellige partnere benytter sig af for at hjælpe virksomhederne med udvikling.
 • Fremme politisk enighed om udvikling og implementering af grønne løsninger mellem parterne.
 • Skabe en bro mellem offentlige aktører og private virksomheder i forhold til at udvikle en international innovationsstøtte ved at forene og forbedre eksisterende initiativer.

Projektperioden er på 3½ år fra 1. november 2016 til 30. april 2020.

Partnere

 • Danmark: Aalborg Kommune (lead partner), House of Energy, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Aarhus Kommune, CLEAN
 • Tyskland: Freie und Hansestadt Hamburg, Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur, HafenCity Unviersität Hamburg, Schleswig-Holstein
 • Sverige: Business Region Göteborg, Sustainable Business Hub, Innovatum AB
 • Norge: Oslo Kommune, OREEC - Kunnskapsbyen Lillestrøm,
 • Holland: Stichting Energy Valley, Gemeente Alkmaar
 • Belgien: vzw i-Cleantech Vlaanderen
 • Skotland: Scottish Enterprise, Falkirk Council
Læs mere om Northern Connections