Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland

God mobilitet er afgørende for udviklingen i Nordjylland. Derfor har kommunerne og Regionen sammen udarbejdet en masterplan, hvor visionen er at sikre en bæredygtig mobilitet frem mod 2040.

Målene er at forbedre fremkommeligheden og styrke opkoblingen til resten af Danmark og Europa, styrke mobiliteten lokalt og udvekslingen mellem land og by samt forbedre trafiksikkerheden og sundheden, og mindske belastningen af miljø og klima.

Masterplan med strategi og handlingsplan

Kontaktudvalget i Nordjylland godkendte den 6. marts 2020 det forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”, som en administrativ mobilitetsgruppe havde fremsat. Masterplanen omfatter både en strategi- og en handlingsdel og den afløser mobilitetsstrategien ”Mobilitet i Nordjylland – de regionale prioriteter” fra KKR Nordjylland og Region Nordjylland, der senest er opdateret i august 2017.

Kommuner og Region var ved behandling af planen enige om vigtigheden af arbejdet med bæredygtig mobilitet i Nordjylland. Også at der er brug for at arbejde med flere forskellige handlinger for at nå de ambitiøse mål om bæredygtig mobilitet i form af både klima- og miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed. Samtidig var der fokus på, at vi står sammen i Nordjylland. Handlingerne gennemføres derfor også i et partnerskab med både kommuner, stat, erhvervsliv samt skoler, foreninger og lokalsamfund.

Fra arbejdet med masterplanen findes en samling baggrundsmateriale, som kan hentes her på siden. Det er foruden selve masterplanen en række slides med statistik samt et notat om tendenser og fremtidsperspektiver for mobilitet i Nordjylland.