Internationalt samarbejde om mobilitet og infrastruktur

Transport og infrastruktur går på tværs af landegrænser, og internationalt samarbejde er vigtigt for at styrke Nordjyllands position og udnytte nordjyske potentialer.

Nordjylland er et knudepunkt i Jyllandskorridoren (Nordic Link) gennem Jylland til og fra Sverige og Norge og er porten til Nordatlanten. Det er vigtigt, at Nordjylland deltager i internationalt arbejde for at udvikle disse forbindelser, som har stor betydning for samhandel og samarbejde. Derfor driver Region Nordjylland Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) som samler de vestdanske og sydnorske regioner.

Læs mere om Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) på www.ntn.dk

Region Nordjylland deltager også i forskellige EU-projekter, der alle søger positiv udvikling inden for såvel bæredygtig transport som grænseoverskridende infrastruktur. Regionen deltager i følgende projekter: