Internationalt samarbejde

Nordjylland - en globaliseret og konkurrencedygtig region.

Vision, strategier og planer

Globaliseringen er i fokus i den regionale udvikling, hvor visionen er at gøre Nordjylland til en globaliseret region der med stærke kompetencer og høj international konkurrenceevne udnytter de givne muligheder optimalt og dermed fremmer udviklingen i regionen.

Ved at fremme formulering af globaliseringsstrategier blandt virksomheder og institutioner og tiltrække internationale ressourcer til landsdelen arbejdes der målrettet med at styrke Nordjyllands internationale profil. I tillæg hertil spiller erfaringsudveksling og samarbejde med andre europæiske regioner omkring løsning af fælles udfordringer en vigtig rolle.

Regionens deltagelse i internationale initiativer er målrettet udvalgte indsatsområder i den regionale udviklingsstrategi (RUS). Læs mere om initiativerne nedenfor.