Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

EU’s Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) giver støtte til projektsamarbejder, hvor aktører inden for programområdet i Danmark, Sverige og Norge kan samarbejde om fælles problemstillinger.

Formål

Aktører i Nordjylland kan søge støtte til samarbejdsprojekter med andre danske, svenske og norske aktører i Øresund-Kattegat-Skagerrak området og få op til 60% af udgifterne dækket af ØKS-programmet. I denne type projekt skal der være deltagere med fra mindst to af de tre lande, og der kan søges støtte til at løse samfundsudfordringer inden for fire indsatsområder:

  • Innovation og iværksætteri - støtter projekter, der bidrager til at styrke den globale konkurrenceevne og skabe tværregional merværdi inden for regionens fælles smarte specialiseringsområder, hvor grøn omstilling og life science er særligt fremtrædende.
  • Grøn omstilling - støtter projekter, der fremmer brugen af vedvarende energi, omstillingen til en cirkulær økonomi, samt forhindrer og forebygger de klimaudfordringer, som ØKS regionen står overfor.
  • Transport og mobilitet -  støtter projekter, der bidrager til at fremme et velfungerende tværregionalt transportsystem med sikker, fossilfri, effektiv og mere inkluderende transport i alle dele af ØKS området.
  • Grænseløst arbejdsmarked - støtter projekter, der udvikler det grænseoverskridende arbejdsmarked i ØKS regionen bl.a. ved at styrke det tværregionale samarbejde, klæde arbejdsstyrken på til at operere i en grænseoverskridende sammenhæng, styrke den tværregionale rådgivningsindsats og tiltrække, skabe og fastholde de rette kompetencer.

Programmet holder to årlige ansøgningsrunder, og der er løbende mulighed for at søge støtte til forprojekter, som kan hjælpe med at konkretisere en projektide og etablere et partnerskab.

Partnere

Aktører fra følgende 14 regioner kan søge midler i ØKS programmet:

  • Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden
  • Sverige: Västra Götaland, Halland og Skåne

  • Norge: Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Agder, Østfold og Oslo kommune