Klimapulje

Klimapuljen er en intern pulje som understøtter Region Nordjyllands arbejde med grøn omstilling og reduktion af CO2-udledning.

Hvad er formålet med klimapuljen?

Formålet med puljen er at understøtte indsatserne i Klimahandlingsplanen, således at arbejdet med reducering af klimapåvirkninger og CO2-udledning fra Region Nordjylland fremmes og forbedres.

Hvem kan søge og hvad kan der søges om?

Målgruppen for Klimapuljen er interne enheder og afdelinger i Regionen. Det er vigtigt at puljens midler understøtter projekter, der ellers ikke kunne blive gennemføres i samme omfang eller hastighed.

Puljen støtter bl.a. foranalyser og udviklingsprojekter typisk med en kort tidshorisont og fokus på at udvikle og levere konkrete resultater eller færdige løsninger inden for projektperioden.

Klimapuljen vil, udover at kunne anvendes til medfinansiering af undersøgelser og afklaringer, også kunne anvendes til mindre investeringer, eksempelvis i udstyr der kan bidrage til grøn omstilling og reduktion af CO2-udledning.

Sådan søger du klimapuljen

Ønsker din enhed eller afdeling at søge midler fra klimapuljen, findes yderligere oplysninger på Region Nordjyllands interne PersonaleNet.