Kommunikation

Vores vigtigste opgave er at understøtte regionens 14.000 ledere og medarbejdere i at kommunikere strategisk, målrettet og professionelt.

Kommunikation har det overordnede ansvar for intern og ekstern kommunikation, skriftlige patientinformation, design og branding, sociale medier, rekruttering, web, intranet og faglige kliniske retningslinjer (PRI). Vi udvikler og driver regionens tværgående kommunikationskanaler og -systemer og sikrer en høj grad af fælles regionale standarder for god kommunikation. Kommunikation bidrager til at udvikle den digitale kommunikation i regionen.

Kontorets knap 30 medarbejdere ledes af kommunikationschefen, som refererer til direktøren for Mennesker og Organisation. 
 

 Intern og ekstern kommunikation

Kommunikation arbejder både med interne og eksterne budskaber og hjælper organisationen med alt fra større strategiske indsatser og formidling til kampagner og events. Vi giver sparring på eller hjælper med kommunikationsplaner, målgruppeanalyse, budskaber, formidling, medievalg og design.  

Pressearbejde varetages af Politisk Sekretariat
 

 Skriftlig patientinformation

I Region Nordjylland har vi et koncept for, hvordan vi kommunikerer til patienterne på skrift. Konceptet omfatter den måde, vi skriver og udformer materialer på i en stribe kanaler, fx i indkaldelsesbreve, pjecer, på infoskærme og web. Materialerne er standardiseret så patienten møder en ensartet høj kvalitet og samme mængde af information, uanset hvilket hospital i regionen, han eller hun er i kontakt med. Kommunikation samarbejder tæt med lægesekretærer, læger, sygeplejersker mv. på hospitalerne om alt det der kommunikeres til patienterne.
 

 Design og Branding

Kommunikation arbejder for at sikre genkendelighed og synlighed. Regionens design udvikles og styres af Kommunikation bl.a. via skabeloner og guidelines og retningslinjer. Budskabet "I gode hænder" udgør regionens overordnede payoff. "Gør karriere, Gør hver dag vigtig, Gør en forskel” er regionens employer brand som med de tre budskaber tilsammen viser, hvem vi er som medarbejdere - og hvad vi forventer af vores kommende kolleger. Kommunikation har egne grafikere, fotografer og videofotograf ansat.
 

 Sociale medier

Regionen er tilstede på flere af de sociale medier og med flere profiler. Her vil regionen gerne være tilgængelige, udvise åbenhed samt indbyde til dialog og borgerinddragelse. Læs mere om regionens strategi for sociale medier. Find os på de sociale medier her.
 

 Rekruttering og Onboarding

Vi understøtter organisationen i at rekruttere dygtige ledere og medarbejdere – og udvikler værktøjer, der hjælper medarbejdere og ledere godt om bord i regionen bla. med et koncept for mentorordning.
 

 Digital Kommunikation – web og intranet

Kommunikation driver og udvikler brugervenlige, tilgængelige og mobiltilpassede hjemmesider for regionens virksomheder og enheder samt regionens primære interne kommunikationskanal ’PersonaleNet (fælles intranet). Derudover driver Kommunikation en række digitale støttesystemer til fx opsamling af statistik og videostreaming.