Uddannelse, Læring og Ledelse

Vi arbejder med uddannelse og læring for medarbejdere i organisationen. Samtidig har vi ansvaret for ledelsesudvikling i Region Nordjylland.

Uddannelse, Læring og Ledelse ledes af Gurli Lauridsen, der er uddannelseschef og daglig leder af kontorets 36 medarbejdere. Mariane Therkelsen er Direktør, og har det overordnede ansvar for området.

Grunduddannelse

Vi varetager en lang række opgaver i relation til uddannelse af både professionsbachelorer, de kliniske rettede erhvervsuddannelser.

Efter- og videreuddannelse

Vi arbejder med den sygeplejefaglig- og lægelig videreuddannelse og er med til at facilitere de nyuddannede lægers vej til speciallæge.

Ledelsesudvikling

Vi udbyder en lang række tilbud til regionens ledere, så du som leder selv kan skræddersy den kompetenceudvikling, som matcher dine eller din organisations behov.

Læringsteknologi

Vi tilbyder rådgivning og udvikling af e-læringstilbud enten som selvstændige kurser, eller som et element i et traditionelt kursus. Vi udvikler også digital formidling, og driver regionens digitale kursusportal. Samtidig understøtter vi også afviklingen af afdelingens kurser og konferencer.