Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet understøtter ledelsen i Mennesker og Organisation.

Ledelsessekretariatet yder ledelsesstøtte og varetager en lang række opgaver, der understøtter ledelsen i Mennesker og Organisation. Samtidig varetager ledelsessekretariatet opgaver på tværs af - og i samarbejde med - hele organisationen:

  • Sekretariatsbetjening af ledergruppen. Det sker primært gennem forberedelse, afvikling og opfølgning på ledermøder samt ledergruppens virke i øvrigt
  • Understøttelse af ledelsens dialog og samarbejde med det politiske niveau, virksomhederne og hospitalerne, klinikkerne og afdelingerne
  • Budget- og økonomistyring i Mennesker og Organisation, herunder koordinering og opfølgning i forhold til budgetprocesser og tværgående økonomiopgaver
  • Koordinering og understøttelse af arbejdsmiljøarbejdet i Fællesadministrationen samt sekretariatsbetjening af Fællesadministrationens MED-udvalg
  • Koordinering og opfølgning i relation til Mennesker og Organisations strategiske indsatser og portefølje
  • Projektledelse, sagsbehandling, koordinering og implementering af tværgående indsatser
  • Understøtter den interne kommunikation i Mennesker og Organisation og afdelingens kommunikation ud i organisationen