HR

Vi har det overordnede ansvar for personalejura og forhandling for medarbejdere og ledere i hele Region Nordjylland.

HR ledes af Jeanett Frandsen, der er HR chef og daglig leder af kontorets medarbejdere. Mariane Therkelsen er direktør i Mennesker og Organisation og har det overordnede ansvar for kontoret.

Personalejura

 Vi varetager en lang række opgaver indenfor personalejuraområdet. Eksempelvis kan nævnes: sygefravær og andet fravær, tjenstlig samtale, uønsket afsked, organisatoriske ændringer, seniorordninger, vurdering af straffeattester og tjenestemandsområdet.

Forhandling og overenskomst

 Vores fokus er at sikre effektiv arbejdstilrettelæggelse, smidige arbejdsgange og stabil drift i hele organisationen. Vores opgaver spænder vidt; fra overenskomstfortolkning og lønforhandling til at rådgive om – og beregne pensioner indenfor tjenestemandsområdet.

HR-data

Vi leverer data til ledelse og TR i forbindelse med lokallønsforhandlinger, og varetager aktindsigt, der omhandler personalespørgsmål. Vi leverer også data til forskellige fora/udvalg.

 MED

Vi rådgiver og vejleder i forhold til hele MED området og yder bistand i forhold til AMR og TR strukturer og vilkår.