Bedre bredbånd i Nordjylland

Projektets målebiler kører Nordjylland tyndt for at kortlægge den regionale bredbåndsdækning, så der på sigt kan sikres hurtigt bredbånd til alle nordjyder.

Kontakt

Enhed for Sundhedsinnovation og Samarbejde

Tlf.: 97 64 82 75

Mail: lu@rn.dk

Projektet skal sikre bedre bredbåndsdækning i Nordjylland ved at synliggøre behovet og sænke barriererne for hurtigt bredbånd til gavn for virksomheder og borgere.

Dækningskort

Projektets målevogne kørte i 2016 Nordjylland tyndt med avanceret udstyr for at kortlægge den regionale bredbåndsdækning. Mere end 19.000 kilometer vejstrækning blev der målt på, så der på sigt kan sikres hurtigt bredbånd til gavn for borgere og virksomheder i Nordjylland. Resultatet af kortlægningen er samlet i en rapport.

Læs rapport om den nordjyske bredbåndsdækning

Business Region North Denmark 

Business Region North Denmark, eller BRN i daglig tale, er et samarbejde mellem Region Nordjylland og regionens 11 kommuner. Formålet er at samle de nordjyske kræfter, skabe vækst og udvikling på tværs af kommunegrænser og drage fordel af hinandens styrker i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Ved at finde fælles fodslag på tværs af kommunerne, regionen og erhvervslivet, har vi en unik mulighed for at opnå den gennemslagskraft der skal til for at sætte Nordjylland på dagsordnen både nationalt og internationalt.

Der er etableret en taskforce bestående af medarbejdere fra Region Nordjylland og repræsentanter for kommunerne. Projektledelsen er forankret i Region Nordjylland med en styregruppe med repræsentanter fra Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.

Læs mere om Business Region North Denmark (BRN)