Mobilitet og infrastruktur

En velfungerende fysisk og digital infrastruktur er med til at skabe mobilitet, sammenhæng og gode rammer for virksomheder, borgere og besøgende i Nordjylland.

Infrastruktur politik

Infrastruktur skaber grundlag for udvikling. Derfor vil Regionen sikre stærke forbindelser både internt i Nordjylland og i forhold til resten af Danmark og udlandet. Vi samarbejder med bl.a. de nordjyske kommuner og staten om sammenhæng i planlægning af infrastruktur, drift af kollektiv bustrafik, sammentænkning af togtrafikken og udvikling ag den digitale infrastruktur i Nordjylland.

Læs mere om infrastruktur politik

Masterplan for bæredygtig mobilitet

God mobilitet er afgørende for udviklingen i Nordjylland. Derfor har kommunerne og Regionen sammen udarbejdet en masterplan, hvor visionen er at sikre en bæredygtig mobilitet frem mod 2040.

Læs mere om masterplan for bæredygtig mobilitet

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik bidrager til den regionale mobilitet og udvikling ved at skabe sammenhæng mellem bl.a. busser, tog og flextrafik, der bringer pendlere til og fra arbejde og uddannelse samt besøgende og turister rundt til oplevelser i Nordjylland. Strategien for den kollektive trafik har Regionen i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab samlet i en mobilitetsplan, som udstikker de overordnede linjer for kollektiv trafik i Nordjylland.

Læs mere om mobilitetsplanen hos Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Internationalt samarbejde

Transport og infrastruktur går på tværs af landegrænser, og internationalt samarbejde om mobilitet og infrastruktur er vigtigt for at styrke Nordjyllands position og udnytte nordjyske potentialer.

Læs mere om internationalt samarbejde

Digital infrastruktur

En velfungerende digital infrastruktur er en afgørende forudsætning for dels at adressere demografiudviklingen og urbaniseringen i Nordjylland og dels at understøtte den fortsatte vækst. Derfor arbejder Region Nordjylland målrettet med udvikling af den digitale infrastruktur til gavn for nordjyske virksomheder og borgere. Indsatsen er bl.a. forankret i Business Region North Denmark, hvor Regionen og de 11 nordjyske kommuner samarbejder om projektet Bedre bredbånd i Nordjylland.

Læs mere om Bedre bredbånd i Nordjylland

Læs mere om Business Region North Denmark