Pakkeforløb for kræftpatienter

I Region Nordjylland arbejder vi på at give alle patienter, der mistænkes for en kræftsygdom så hurtig afklaring som mulig. Heldigvis kan en mistanke om kræft i mange tilfælde afkræftes. Hvis det viser sig, at du har kræft, er det vigtigt for os, at du oplever et trygt forløb. Vi bestræber os derfor på, at du gennem hele forløbet er velinformeret om din sygdom og de trin i behandlingen, du skal igennem.

Pakkeforløb for kræft betyder, at hospitaler over hele landet arbejder efter de samme sundhedsfaglige retningslinjer. Desuden er pakkeforløbet en måde at tilrettelægge undersøgelser og behandling på, så det foregår uden unødig ventetid. Der findes pakkeforløb for de fleste kræftsygdomme, men ikke alle. 

 

Forløbstid

Hvert pakkeforløb indeholder en målsætning for, hvor lang tid der må gå, fra du henvises til undersøgelser, til du kommer i behandling. Forløbstiden er en rettesnor for, hvor lang tid du vil opleve, der går. Forløbstiden er nationalt fastsat, men der tages altid individuelle hensyn i et pakkeforløb. Så forløbet kan blive længere efter dit ønske eller pga. dit helbred, hvis du f.eks. fejler andre sygdomme, der samtidig skal tages hensyn til. Et forløb kan også blive kortere. 

I Region Nordjylland vil vi på alle måder forsøge at leve op til de beskrevne forløbstider, men enkelte afdelinger har til tider ikke den fornødne kapacitet, fordi de mangler personale og/eller tilstrækkelige faciliteter. Hvis en afdeling vurderer, at det samtidig heller ikke er muligt at overholde de maksimale ventetider for behandling af kræftpatienter, vil du blive tilbudt undersøgelse eller behandling på hospitaler udenfor Region Nordjylland – enten i Danmark, hvis det er muligt eller i udlandet. 

Da forløbstiden i et pakkeforløb kun er vejledende, gælder de almindelige regler om maksimale ventetider for behandling af kræft. Disse regler er beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Maksimale ventetider på kræftområdet reguleres efter bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v., som kan downloades på følgende link: 
Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.