Samarbejde med privathospitaler

Region Nordjylland arbejder tæt sammen med en lang række privathospitaler for at sikre den kortest mulige ventetid for regionens borgere, herunder også for at udrede og behandle alle patienter indenfor 30 kalenderdage.

Som patient har du ret til at blive udredt eller behandlet indenfor 30 kalenderdage – fra den dato din henvisning er blevet modtaget på et af regionens hospitaler. Såfremt regionens egne hospitaler ikke kan leve op til denne rettighed, er der indgået aftaler med privathospitaler og klinikker om at udrede eller behandle indenfor 30 kalenderdage. Aftalerne er indgået enten: 

  • I udbud mellem Region Nordjylland og et privat hospital
  • Mellem Danske Regioner og brancheforeningen Sundhed Danmark (privathospitaler) 

Udbudsaftaler

Når regionen har indgået en udbudsaftale med et privathospital, indgår privathospitalet som en del af regionens samlede kapacitet og betragtes derfor som et samarbejdssygehus. Hvis et af regionens egne hospitaler ikke kan udrede eller behandle dig indenfor 30 kalenderdage, kan du som patient blive tilbudt at blive det på et af regionens samarbejdssygehuse. 

Regionen har indgået udbudsaftaler med følgende privathospitaler og klinikker: 
 

Grå stær:

  • Vendsyssel Øjenklinik, Brønderslev 
  • Vendsyssel Øjenklinik, Aalborg 
  • Øjenklinikken Mors 

MR-scanninger og ultralydsscanninger:

  • Capio Privathospital, Aalborg 

Ortopædkirurgi: 

  • Capio Privathospital, Aalborg (skulder/albue, ryg, hånd/håndled, fod/ankel, hofte)
  • Capio Privathospital, Viborg (skulder/albue, ryg, hånd/håndled, fod/ankel)
  • Capio Privathospital, Aarhus (skulder/albue, ryg, knæ, hånd/håndled, fod/ankel, hofte)


Aftalesygehuse

Hvis hverken regionens egne hospitaler eller et af regionens samarbejdssygehuse kan udrede eller behandle dig indenfor 30 kalenderdage, har du som patient ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan blive udredt eller behandlet på et privatsygehus – et såkaldt aftalesygehus. Aftalesygehuse er privathospitaler og klinikker samt hospitaler i udlandet, som har en aftale med Danske Regioner om at lave den udredning, diagnostisk undersøgelse og/eller behandling, som du er henvist til. Der er ikke aftalesygehuse på alle udrednings- og behandlingsområder. Du kan se en oversigt over aftalesygehuse og de udredninger, undersøgelser og behandlinger, som de har indgået aftale med Danske Regioner om, på  www.sygehusvalg.dk.