De palliative teams og hospice

Formålet med den palliative indsats er at forbedre livskvaliteten for patienter og deres familie, der lever med en uhelbredelig og livstruende sygdom. 

I Region Nordjylland er der fire palliative teams:

Det Palliative Teams arbejde er at yde støtte og vejledning til patienter og fungerer som konsulent for øvrige sundhedsprofessionelle. 

Derudover er der i regionen to hospice

 

Plangrundlag for det palliative området i Region Nordjylland

Regionsrådet godkendte med budget 2019 et nyt plangrundlag for det palliative område i Region Nordjylland. Planen indeholder en række faglige anbefalinger for de forskellige områder af den palliative indsats. Se det godkendte plangrundlag her.