Vaccination mod covid-19

Sæsonen for vaccination mod covid-19 og influenza sluttede den 15. januar. Der tilbydes derfor kun vaccination mod covid-19 til udvalgte målgrupper på baggrund af en lægefaglig vurdering. Vaccination uden for sæson tilbydes kun i Aalborg og kun på udvalgte dage.

Sundhedsstyrelsens anbefaling

De målgrupper der stadig kan tilbydes vaccination omfatter:

  • Personer med svært nedsat immunforsvar, der efter lægelig vurdering kan tilbydes et yderligere stik (minimum 3 måneder efter seneste)
  • Personer, der har fået stamcelletransplantation og dermed bør tilbydes og færdiggøre et fuldt vaccinationsprogram på 3 doser (med 3 uger mellem 1. og 2. dosis, og 8 uger mellem 2. og 3. dosis)
  • Børn under 5 år, hvor der efter en konkret lægefaglig vurdering af en speciallæge i pædiatri er fundet indikation for vaccination og dermed bør vaccineres med et fuldt vaccinationsprogram på 3 doser (med 3 uger mellem 1. og 2. dosis, og 8 uger mellem 2. og 3. dosis).

Kontakt