Enheden for Sygehusvalg

I Enheden for Sygehusvalg sidder otte sundhedsfaglige vejledere klar til at vejlede dig om ventetider og muligheder for at blive udredt og behandlet et andet sted.