Samarbejde med privathospitaler

Region Nordjylland arbejder tæt sammen med en lang række privathospitaler for at sikre den kortest mulige ventetid for regionens borgere, herunder også for at udrede alle patienter indenfor 30 kalenderdage og opstarte behandling for alle patienter indenfor 60 kalenderdage. 

Som patient har du ret til at blive udredt indenfor 30 kalenderdage og opstarte behandling indenfor 60 kalenderdage. Såfremt regionens egne hospitaler ikke kan leve op til disse rettigheder, er der indgået aftaler med privathospitaler og klinikker om at udrede indenfor 30 kalenderdage eller opstarte behandling indenfor 60 kalenderdage. Aftalerne er indgået enten: 

 • i udbud mellem Region Nordjylland og et privat hospital
 • mellem Danske Regioner og brancheforeningen Sundhed Danmark (privathospitaler) 

Udbudsaftaler

Når regionen har indgået en udbudsaftale med et privathospital, indgår privathospitalet som en del af regionens samlede kapacitet og betragtes derfor som et samarbejdssygehus. Hvis et af regionens egne hospitaler ikke kan udrede dig indenfor 30 kalenderdage eller opstarte behandling af dig indenfor 60 kalenderdage, kan du som patient blive tilbudt at blive det på et af regionens samarbejdssygehuse. 

Regionen har indgået udbudsaftaler med følgende privathospitaler og klinikker: 
 

Grå stær:

 • Vendsyssel Øjenklinik, Brønderslev 
 • Vendsyssel Øjenklinik, Aalborg 
 • Øjenklinikken Mors 

MR-scanninger:

 • Budolfi Privathospital

Ultralydsscanninger:

 • Radteam

Ortopædkirurgi: 

Primær leverandør: 

 • Capio Privathospital, Aalborg
   
  Skulder-albue 
  Ryg 
  Knæ 
  Hånd
  Fod-ankel
  Hofte 
   

Sekundær leverandør*:

 • Aleris, Aalborg

  Skulder-albue 
  Hånd
  Fod-ankel
  Hofte 

 • Budolfi Privathospital

  Ryg      Knæ 

* Sekundær leverandør anvendes kun i det tilfælde, at den primære leverandør ikke kan levere indenfor aftalens rammer. 

Aftalesygehuse

Hvis hverken regionens egne hospitaler eller et af regionens samarbejdssygehuse kan udrede dig indenfor 30 kalenderdage eller opstarte behandling af dig indenfor 60 kalenderdage, har du som patient ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan blive udredt eller behandlet på et privatsygehus – et såkaldt aftalesygehus. Aftalesygehuse er privathospitaler og klinikker samt hospitaler i udlandet, som har en aftale med Danske Regioner om at lave den udredning, diagnostisk undersøgelse og/eller behandling, som du er henvist til. Der er ikke aftalesygehuse på alle udrednings- og behandlingsområder. Du kan se en oversigt over aftalesygehuse og de udredninger, undersøgelser og behandlinger, som de har indgået aftale med Danske Regioner om, på  www.sygehusvalg.dk.  

Kontakt Enheden for Sygehusvalg for yderligere oplysninger om dine rettigheder og muligheder som patient på telefon 97 64 80 20.