DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark

DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark er et nationalt projekt, der giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice.

DK2020. Foto: Carsten Ingemann
Foto: DK2020. Carsten Ingemann.

En kommunes DK2020 plan skal vise vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

I Nordjylland er der indgået en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de 11 Nordjyske kommuner, om at alle nordjyske kommuner deltager i DK2020.

Region Nordjylland bidrager til at sikre fremdrift i arbejdet med de nordjyske DK2020 planer, ved at stille en projektleder til rådighed for Nordjyllands DK2020-sekretariat. Nordjyllands DK2020 sekretariat varetager en lang række opgaver, som understøtter de nordjyske kommuner i arbejdet med deres DK2020 planer.

Dette omfatter bl.a. rådgivning og sparring, planlægning og afvikling af klimafaglige workshops, understøttelse af kommunernes databehov og koordinering med CONCITO, som varetager rollen som det nationale DK2020 sekretariat.