Center for Administration

Center for Administration samler og professionaliserer vores driftskompetencer inden for løn, bogføring, praksisafregning og yderadministration, regnskab, indkøb og patientbefordring. 

Organisationsdiagram 

Center for Administration har fokus på regionens vigtige, administrative driftsopgaver. Driftsopgaver, der er en forudsætning for, at hjulene kører på de regionale arbejdspladser, og som er helt afgørende for, at vi hver dag kan løse vores kerneopgave for borgere og patienter.

Med samlingen af driftsopgaver er det vigtigt at understrege, at der skal være tæt samarbejde til de områder i Fællesadministrationens afdelinger, som de enkelte driftsopgaver har faglig sammenhæng til. Det gælder eksempelvis mellem Kontoret for Patientbefordring og Patientdialog, lønfunktionen og forhandlingsfunktionen i Mennesker og Organisation, regnskabsfunktionen og Økonomi, praksisafregning og Praksis og NordKap mv.  

Ledelsen i Center for Administration