Sundhedsinnovation

Sundhedsinnovation fokuserer på nye løsninger, som bidrager til effektivisering og kvalitetsforbedringer i sundhedssektoren, hvad enten det drejer som om processer, produkter, kulturforandringer eller services.

Sundhedsinnovation 

I regionernes strategi for fremtidens sundhedsvæsen ”Trygt, nært og nemt” (Danske Regioner, september 2018) peges på, at der er brug for, at sundhedsvæsenet følger med tiden og forsøger at leve op til borgernes forventninger til et moderne, digitalt og højt kvalificeret sundhedsvæsen, der yder god service og er nemt at gå til.

Fremskridt i den sundhedsvidenskabelige forskning og udvikling af ny sundhedsteknologi betyder, at sundhedsvæsenet er inde i en grundlæggende forandring, hvor det er svært at pege på forudsigelige udviklinger. Den eksponentielle udvikling af forskellige teknologier fra f.eks. den digitale revolution, bioteknologi og andre områder, har løftet sundhedsteknologi og -innovation ind som et centralt element i udformningen af det fremtidige sundhedssystem.

I Regionens indsats omkring sundhedsinnovation fokuserer vi på sammen med erhvervsliv og videnorganisationer og offentlige partnere at skabe nye løsninger, som bidrager til effektivisering og kvalitetsforbedringer i sundhedssektoren, hvad enten det drejer som om processer, produkter, kulturforandringer eller services.

Læs mere om Regionens samarbejder om sundhedsinnovation