Uddannelse og arbejde

En veluddannet befolkning, der samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet, er en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Internt i regionen er der imidlertid forskel på indbyggernes uddannelsesniveau og deltagelse på arbejdsmarkedet. Neden for præsenteres de vigtigste nøgletal inden for temaet uddannelse og arbejde i de nordjyske kommuner.

Uddannelsesniveau (25-64 årige), 2019

Uddannelsesniveau (25-64 årige), 2019
Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik

 

Udvikling i arbejdsstyrken, 2017-2019

Udvikling i arbejdsstyrken, 2015-2017

Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik

 

Ledighed, 3. kvt. 2020

Ledighed, juni 2019

Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik 

 

Erhvervsfrekvens (andel af befolkningen 16-64 år, der står til rådighed for arbejdsmarkedet), 2019

Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik