Erhverv og beskæftigelse

Hvor erhvervsstrukturen i et område i en vis grad er historisk betinget, er virksomhedernes evne til at vækste en konsekvens af den aktuelle økonomiske udvikling. Konjunkturudsving og stigende globalisering gør, at erhvervslivet hele tiden må tilpasse sig nye vilkår. På denne side kan du finde tal, der opsummerer de kommunale forskelle inden for temaet erhverv og beskæftigelse.

Erhvervsstruktur (andel job, arbejdssted), 2019

Erhvervsstruktur (andel job), 2017

Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik

 

Udvikling i antal job, 2017-2019

Udvikling i antal job, 2015-2017

Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik

 

Andel job fordelt på sektor, 2019

Antal job fordelt på sektor, 2017

Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik 

 

Arbejdsstedernes størrelse, 2019

Arbejdsstedernes størrelse, 2017

Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik