Regional Udvikling

Kontakt

Sekretariat for Regional Udvikling

Telefon

97 64 82 75

Mail

lu@rn.dk

Råstoffer

Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2020 var i offentlig høring fra 1. februar til 29. marts 2021.

Det var en supplerende høring, idet Regionsrådet havde tilføjet nye forslag til graveområder til råstofplanen.

Du kan læse mere om Råstofplan 2020 på raastofplan2020.rn.dk

Som et led i høringen afholdte Region Nordjylland et digitalt borgermøde den 4. marts.

Læs mere og se video fra borgermødet