Regional Udvikling

Kontakt

Sekretariat for Regional Udvikling

Tlf.:

97 64 82 75

Mail:

lu@rn.dk

Råstoffer

Region Nordjylland har desværre været nødt til at aflyse sine borgermøder om Regionsrådets Forslag til Råstofplan 2020 pga. COVID-19 og de gældende retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Aflysningen gælder både borgermødet i Frederikshavn den 7. september og borgermødet i Aars den 23. september. Alle tilmeldte borgere har fået direkte besked.

Offentlig høring indtil den 1. oktober 2020
Forslaget til Råstofplan 2020 er i offentlig høring indtil den 1. oktober 2020. Råstofplanen indeholder områder og retningslinjer for indvinding af råstoffer i Nordjylland i de kommende år.

Indsend digitalt høringssvar
Som et alternativ til de aflyste borgermøder opfordres alle interesserede til at indsende høringssvar digitalt.

Læs mere om Forslag til Råstofplan 2020 og indsend bemærkninger på raastofplan2020.rn.dk

Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Regionsrådet vedtog den 26. maj 2020 en ny Regional Udviklingsstrategi, som lægger kursen for Nordjyllands udvikling i perioden 2020-2023.

Læs mere om strategien på rus.rn.dk