KBU for udenlandsk uddannede læger

Er du udenlandsk uddannet læge og interesseret i at få en klinisk basisuddannelse (KBU) i Region Nordjylland med henblik på opnåelse af autorisation til selvstændigt virke?

Er du udenlandsk uddannet læge og interesseret i at få en klinisk basisuddannelse (KBU) i Region Nordjylland med henblik på opnåelse af autorisation til selvstændigt virke, så kan du søge en stilling i Region Nordjylland på to måder. For det første kan du indsende din ansøgning her på siden.

Din ansøgning er ikke til en specifik stilling, men vil blive lagt i et kartotek, som interesserede afdelinger kan tilgå, hvis de mangler en læge til et KBU-forløb. Ved at lægge din ansøgning i kartoteket er du ikke sikker på at få en ansættelse i regionen. Men du giver alle interesserede afdelinger mulighed for at læse din ansøgning med henblik på efterfølgende at kunne tage kontakt til dig ved interesse. Du vil derfor kunne blive kontaktet fra alle godkendte uddannelsesafdelinger, specialer og geografier i Region Nordjylland.

Din eventuelle ansøgning vil ligge i kartoteket i seks måneder, hvorefter den vil blive slettet. Du vil i forbindelse med sletning få en besked herom. Er du efterfølgende fortsat interesseret i en KBU-ansættelse i Region Nordjylland, vil du skulle sende en ny og opdateret ansøgning.

For det andet kan du søge de stillinger regionen opslår ca. hvert sjette måned specielt til udenlandsk uddannet læge. Hvis din ansøgning er placeret i ovenfornævnte kartotek, vil du modtage en orientering når disse bliver slået op. Ellers kan du holde dig opdateret på https://rn.dk/Genveje/Karriere/Ledige-job hvor stillingerne forventeligt vil blive slået op feb./marts og aug./sep.

Er du uddannet i et Nordisk land, eller uddannet fra et EU/EØS land, vil det være et krav for en eventuel ansættelse, at du inden tiltrædelse i stillingen har en godkendt dansk autorisation. Autorisationen kan søges på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside

Er du læge uddannet uden for EU/EØS er det et krav, at du har et såkaldt ”tillykkebrev”, udstedt fra Styrelsen for Patientsikkerhed, før du kan komme i betragtning. Tillykkebrevet udstedes på baggrund af godkendt udenlandsk uddannelse, bestået sprogprøve, bestået medicinsk fagprøve samt gennemført kursus i dansk sundheds lovgivning. Du kan eventuelt læse mere om autorisationsprocessen for læger uddannet uden for EU/EØS på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside

Hvis du mangler at finde en anden del, men allerede har din første del på plads, er Psykiatrien i Region Nordjylland åben for en dialog om at få den manglende ansættelse på plads hos dem. Hvis du vil tage i mod dette tilbud og arbejde videre mod en ansættelse i anden delen indenfor Psykiatrien, kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge i henholdsvis Klinik Psykiatri Nord og Klinik Psykiatri Syd, Josif Naumovski (josif.naumovski@rn.dk) og Ida Kattrup (idk@rn.dk) med henblik på at undersøge muligheden nærmere

Klik her for at lægge din ansøgning i kartoteket