Gravide uden bopælsadresse i Danmark

Er du ikke registreret med et CPR-nummer på en adresse i Danmark, skal du som udgangspunkt helt eller delvist betale for din behandling på hospitalet. Her på siden kan du finde information om egenbetaling for et graviditets- og fødselsforløb på hospitalet.

Praktisk information

Pregnant women without a residential address in Denmark

If you are not registered with a CPR number at an address in Denmark, you must in principle pay in full or in part for your treatment at the hospital. Below, you will find information about self-payment for a pregnancy and birth course at the hospital.