Uddannelsessamarbejde

Region Nordjylland arbejder sammen med de lokale uddannelsesinstitutioner. Både for at sikre udviklingen i Nordjylland og for at sikre at vi også i fremtiden kan rekruttere den arbejdskraft, vi har behov for.

UddannelsessamarbejdeVores uddannelsessamarbejde starter allerede i folkeskolen, hvor afgangsklassernes elever har mulighed for at komme i erhvervspraktik nogle steder i Regionen.

Vi samarbejder med erhvervsskolerne omkring elevpladser for elever fra en lang række uddannelser. Og vi stiller praktikpladser til rådighed for professionsbachelorstuderende, primært fra University College Nordjylland.

Samarbejdet med Aalborg Universitet retter sig hovedsageligt imod uddannelse af de læger, som i fremtiden skal være med til at tage sig af vores patienter. Men vi leverer også mange praktikpladser til universitetsstuderende som har lyst til at komme ud og afprøve deres evner i den "virkelige verden" som et led i deres uddannelse.

Derudover er der også hvert år flere studerende, som vælger at skrive projekter eller deres speciale i samarbejde med os. 

Samarbejdsaftaler

For at understøtte vores uddannelsessamarbejde, har vi indgået samarbejdsaftaler med flere uddannelsesinstitutioner.

University College Nordjylland (UCN)

Vores samarbejdsaftale med UCN er opbygget som en hensigtserklæring. Samarbejdsaftalen hænger sammen med en række handleplaner, som aftales år for år.

Du kan læse vores samarbejdsaftale med UCN her.

Aalborg Universitet (AAU)

Samarbejdet med AAU retter sig primært imod de medicinstuderendes kliniske ophold og undervisning på vores hospitalsenheder inden for det prægraduate område inden for disse uddannelser:

Medicin
Medicin med Industriel Specialisering
Sundhedsteknologi

Du kan se vores samarbejdsaftale med AAU her. 

Uddannelsesudvalg

For hver enkelt uddannelse har uddannelsesinstitutionerne nedsat et Uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive om blandt andet indhold og kvalitet af de enkelte uddannelser.

Vi er som Region medlem af en stor del af de uddannelsesudvalg på uddannelser, hvor vi modtager elever eller studerende fra. Vores opgave er her at rådgive ud fra rollen som uddannelsessted og som kommende arbejdsgiver.