Sygeplejefaglig videreuddannelse


Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Hvert år har du som sygeplejerske mulighed for at begynde specialuddannelsen som anæstesisygeplejerske. Uddannelsesforløbene starter den 1. september, og der oprettes 14 uddannelsesstillinger pr. år. Stillingsopslaget kan du se i løbet af april under Ledige job.

Læs mere om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje


Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Med en specialuddannelse i intensiv sygepleje kan du gøre en forskel for de akutte og kritiske patienter og deres pårørende. I Region Nordjylland opretter vi årligt 16 uddannelsesstillinger. Vi slår stillingerne op fra midten af april under Ledige job, og du har mulighed for at søge optagelse til den 1. oktober.

Læs mere om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje


Uddannelsen i Akut sygepleje

Uddannelsen i akutsygepleje er modulopbygget med et ”Basismodul i akutsygepleje” beregnet for sygeplejerske i Regionens akutmodtagelser (AM) og akutte modtageafsnit (AMA) samt med fagmoduler beregnet for sygeplejersker, der skal varetage særlige eller mere specialiserede funktioner eksempelvis triage eller delegerede behandlinger.

Læs mere om uddannelsen i Akut sygepleje