Praktik i administrationen

Udover studerende fra de mange sundhedsfaglige uddannelser, tager vi også imod studerende og elever i administrationen.

Som studerende har du mulighed for at komme i praktik i et semester, at skrive et semesterprojekt hos os sammen med din gruppe eller at søge et studiejob, der oftest er på 8 timer om ugen.

Vi har også kontorelever, der i løbet af uddannelsen kommer rundt i mange forskellige kontorer i administrationen og stifter bekendtskab med mange forskellige opgaver og arbejdsrutiner.

Endelig er det muligt at komme i virksomhedspraktik, der er for personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse eller sygedagpenge.

Du kan herunder læse historier fra nogle af dem, der har været i administrationen i løbet af deres uddannelse.

Praktik

Studiejob

Projektsamarbejde

Elev