Til patienter og pårørende - hjertesvigt

Telemedicinsk hjemmemonitorering er et tilbud til dig, der har hjertesvigt og bor i Nordjylland.