Maksimale ventetider for behandling af hjertesygdomme

Der gælder særlige regler for, hvor hurtigt regionen skal tilbyde dig tid til begyndende udredning og til behandling, hvis der er mistanke om bestemte hjertesygdomme, som skyldes åreforkalkning af hjertets kranspulsårer – dette kaldes de maksimale ventetider.

De maksimale ventetider skal blandt andet sikre, at du udredes og behandles hurtigt.

Når de maksimale ventetider ikke kan overholdes

Der er regler for, hvor længe du må vente på behandling.

Hvis den afdeling, du er henvist til, ikke kan overholde de maksimale ventetider, gælder følgende:

  • Afdelingen skal tilbyde dig viderehenvisning til andet hospital i ind- eller udland for at sikre, at du så vidt muligt udredes og behandles inden for de maksimale ventetider.
  • Hospitalet skal have dit samtykke, før de må viderehenvise dig til et konkret tilbud på et andet hospital.
  • Kan afdelingen på hospitalet ikke finde et andet behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider, skal dette meddeles Sundhedsstyrelsen, hvis du ønsker det.
  • Kan Sundhedsstyrelsen heller ikke finde et behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider, skal du hurtigst muligt have besked om dette.
  • Du har herefter, under visse omstændigheder, ret til selv at finde et udrednings- eller behandlingstilbud og få tilskud til behandlingen.

Du kan læse mere om de maksimale ventetider i denne pjece:

 

Er du i tvivl om dine rettigheder?

Har du spørgsmål til de maksimale ventetider eller til dine øvrige patientrettigheder, er du velkommen til at kontakte Patientkontoret på telefon 97 64 80 10 alle hverdage kl. 9-12.