Vi er sammen om Fremtidens Thisted

Efter en tid med udfordringer inden for enkelte områder på Regionshospital Nordjylland, Thisted er der nu beskrevet en visionsplan, ”Sammen om Fremtidens Thisted”, som er i gang med at leve.

Relevante samarbejdspartnere fra eksempelvis kommuner og almen praksis er inviteret med til at udvikle det sammenhængende sundhedstilbud for borgerne fra Thy og Mors, så de oplever sammenhæng og høj kvalitet i deres patientforløb. 

Regionshospital Nordjylland, Thisted skal ses som en del af et samlet sundhedsvæsen, og her har Fremtidens Thisted en vigtig opgave i forhold til at udvikle nye patientforløb på tværs i et samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere. 

FAQ