Når du ringer 112

Ring kun 1-1-2 hvis situationen er alvorlig. Brug din sunde fornuft og vær forberedt når du ringer.

112 er politiets landsdækkende alarmnummer, der skal bruges hvis:

  • der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller opstået brand
  • der er fare for liv, ejendom eller miljø
  • der er akut brug for politiets udrykning, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab.

Operatøren på Alarm 112 vil spørge dig om følgende:

  • Hvad der er sket
  • Hvor det er sket
  • Hvornår det er sket
  • Hviklet nummer du ringer fra
  • Hvor hjælpen skal sendes hen
  • Hvor mange tilskadekomne der er

Hvis dit opkald drejer sig om akut sygdom eller tilskadekomst, bliver du viderestillet til en sygeplejerske på regionens vagtcentral. Her vil sygeplejersken typisk spørge ind til tilstanden hos den syge eller tilskadekomne og sende den hjælp, der vurderes, at der er brug for. Sygeplejersken vil samtidig vejlede dig i, hvordan du kan give førstehjælp. Følg vagtcentralens anvisninger.Læg ikke røret på før du får besked på det.

Der findes alternativer til at ringe 1-1-2. Hvis det drejer sig om mindre akutte ting af sundhedsmæssig karakter, kan du ringe til din praktiserende læge eller lægevagten

Ved andre ikke akutte henvendelser til politiet kan der ringes 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet.

Kontakt til 1-1-2 for døve og hørehæmmede

Hvis du er døv, høre- og/eller talehæmmet og har brug for akut hjælp, kan du sende en sms direkte til alarmcentralen på 1-1-2 eller via en app. Nummeret et fortroligt for at forhindre misbrug, og vi kan derfor ikke offentliggøre det.

Døve og hørehæmmede kan dog via Danske Døves Landsforbund eller det lokale høreinstitut efter behov og forespørgsel få udleveret et hemmeligt telefonnummer, der gør det muligt i nødstilfælde at sende en sms, som kan læses og besvares af alarmcentralen (1-1-2).